Wprowadzenie do języka Ruby

I programowania zorientowanego obiektowo

Grafika